За нас

LED дисплеят принадлежи към инженерните продукти, нашата компания ще проектира решение за LED дисплейна система според нуждите на пазара или клиентите за различни места, специални функции и така нататък.Професионалистите ще оценят напълно адаптивността на използващата среда и накрая ще получат задоволителни резултати от проектирането на цялото производство, инсталация, тестване, отстраняване на грешки и експлоатация.

Прочетете още

Новини